Dumper til transportering av grus/sand og mindre steinmasser

Døgnleie Kr: 500.- eks. mva

Helgeleie Kr: 700.- eks. mva